Ceník

Základní korektura

kontrola pravopisné a gramatické správnosti v češtině


1–10 stran (provedení oprav v dokumentu DOC, RTF, PDF*) 55 Kč/NS
11–25 stran 50 Kč/NS
26–99 stran 45 Kč/NS


Klasická korektura

kontrola pravopisné, gramatické a stylistické správnosti v češtině


1–10 stran (provedení oprav v dokumentu DOC, RTF, PDF*) 60 Kč/NS
11–25 stran 55 Kč/NS
26–99 stran 50 Kč/NS


Přepis textu do elektronické podoby


přepis textu v českém jazyce
35 Kč/NS
přepis textu ve slovenském a anglickém jazyce 50 Kč/NS
přepis textu v ruském a ukrajinském jazyce 65 Kč/NS


Korektura překladu


korektura překladu z češtiny do angličtiny a naopak 195 Kč/NS


Korektura textů v dalších jazycích


slovenština, angličtina
130 Kč/NS
němčina, ruština, francouzština, ukrajinština, polština, italština, španělština
195 Kč/NS

Úprava studentských prací


Formátování textu dle metodických pokynů školy
20 Kč/NS
Úprava seznamu bibliografických citací dle ČSN ISO 690:2011
(kontrola správnosti zápisu dle normy, typografická úprava,
případné vyhledání a doplnění dostupných chybějících informací)
20 Kč/citace


Korektury pro bono

Pro neziskové (obecně prospěšné) organizace do 5 NS/měsíc ZDARMA
Další informace o programu Korektury pro bono

* U formátu PDF jsou opravy vyznačovány formou komentářů.

Ceny jsou uvedeny za započatou normostranu bez DPH. Jednotlivé dokumenty jsou účtovány v celých NS.

Ceny rozsáhlejších zakázek a korektur textů v jiných formátech, textů cizojazyčných a textů odborného či právního charakteru jsou určovány individuálně.

U textů nerodilých mluvčích účtujeme příplatek 5–25 Kč/NS – není určováno na základě původu autora textu, nýbrž na základě výskytu a množství chyb specifických pro nerodilé mluvčí (chybné valenční vazby, větná stavba apod.). Nejste-li si jisti, zda se tento poplatek vašeho textu týká, kontaktujte nás.

Doba dodání korektur odborných či cizojazyčných textů se může od základní dodací lhůty lišit v závislosti na charakteru a rozsahu korigovaného textu.

Neprovádíme korektury překladů provedených prostřednictvím překladačů. Abychom dosáhli kvalitního překladu, museli bychom text přepsat, a tedy provést zcela nový překlad. Bude-li nám strojový překlad prezentován jako text určený k provedení korektury překladu, upravíme text v rozsahu odpovídajícím korektuře, přičemž neneseme zodpovědnost za nízkou úroveň výstupního textu, která je u strojového překladu častá.

Ceník překladů

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


10% sleva pro studenty!

Aktuálně nabízíme 10% slevu na korektury diplomových prací, korektury bakalářských prací, ročníkových či seminárních prací
v českém jazyce.

Tato sleva se vztahuje i na další školní
a studijní texty
. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Umíme česky i anglicky!

Kromě korektur českých textů nabízíme i standardní korektury v anglickém jazyce.

Naší specialitou jsou korektury překladů z češtiny do angličtiny a obráceně. Nejste si jisti výběrem toho správného výrazu? Naši překladatelé ten nejvhodnější znají a Váš překlad zkorigují tak, aby významem odpovídal originálu.

Kontaktujte nás

V době od 9:00 do 20:00 nám stačí napsat e-mail nebo přímo zaslat text ke korektuře ve formátu .doc nebo .rtf.

Mezi 20:00 a 9:00 a o víkendu můžete kontaktovat našeho pohotovostního korektora na telefonním čísle 773 999 363.


Jsme rádi, že mezi naše zákazníky patří: